ساناز  2 سال و 5 ماه و 20 روز      00:00

99/03/03 خ...ت
 دنيا كه اينجوري نميمونه هميشه
يه روز مياي ميگم نميخوام و نميشه


خيال نكن هميشه دلم برات ميميره
يه روزي برميگردي كه ديگه خيلي ديره

يه روز مياي سراغم كه خيلي وقته رفتم
هزار هزار بهونه از اون نگات گرفتم


اين روزارو يادت باشه كه يه وقت نگي نگفتي
اون روزا دور نيست كه به ياده من بازم نيفتي


يه وقتي برميگردي كه فايده اي نداره
هر چي سرم آوردي دنيا سرت مياره

***************************************


این دامنه بفروش میرسد.


Sanaz.ir


8/4/2020 5:42:48 PM